Laagri tutvustus

Sirtsucamp laager        

I vah 15, 1.p (3)

MTÜ Sirtsucamp korraldab projektlaagrit, mille tegevus on reglementeeritud projektis: Noorte tervistav ja arendav puhkus. Lastelaager Sirtsucamp tegutseb koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga. Laagri juhataja ja kasvatajad on läbinud noortelaagri ja projektlaagri koolitused ning läbinud kvalifikatsioonieksamid. Laagrijuhi kogemused lastelaagrite korraldamisel on aastast 1997a.

Sirtsu Camp lastelaager alustas oma tegevust 2004a. Sel suvel on meil seega juba 18. tegevusaasta! 

Laagri eesmärk on aktiivselt ja sportlikult sisustada laste suvine koolivaheaeg; aidata leida uusi sõpru; tuua lapsed loodusele lähemale; anda uusi teadmisi ja oskusi, mis arendaks lapsi nii vaimselt kui füüsiliselt ja aitaks neil kohaneda ning toime tulla mistahes erinevates  olukordades.

Laagri päevakava on koostatud nii, et vaimsed ja füüsilised tegelused oleksid tasakaalus, üheks tähtsamaks tegevuseks on kindlasti sport.

Tutvustame lastele erinevaid sport- ja pallimänge, korraldame maastiku- ja orienteerumismänge, kus lisaks füüsilistele võimetele on vajalikud ka asjakohased teadmised.

Õpime matkatarkusi ja korraldame nii jalgsi- kui rattamatku.

Tegeleme pidevalt laste loovuse ja kunstimeele arendamisega: toimuvad erinevad rühmatööd kus enamasti valmistatakse esemeid looduslikest materjalidest.

Laagri tegeluste hulgas on palju isetegevust, lõkkeõhtud laulude ja mängude saatel, viktoriinid. Õpetame lastele erinevates situatsioonides toimetulekut, meeskonnatööd ja turvalisust, enese- ja üksteise abistamist.

Osalemine Sirtsucamp laagris on otsekui elustiil. Kes korra siin on käinud, tuleb kindlasti tagasi. Meie esimestest laagrilastest on juba saanud koolituse läbi teinud kasvatajad!

Laagrituusiku eest tasumine toimub arve alusel, mille saate e-maili teel peale registreerimislehe täitmist. Juhime tähelepanu, et tasuda on võimalik kas korraga või osade kaupa. Igal juhul tuleb tasuda nädala jooksul peale arve saamist arvel märgitud broneerimistasu.

Maksekorraldusele märkige:

saaja:         MTÜ Sirtsucamp

konto:    EE242200221024544499
selgitus:   arve number ja lapse nimi