Registreerimine
Laagri info
Registreerimine
Laagri info

Laste sõnul on see parim laager...
Sama arvame ka meie!

Osalemine Sirtsucamp laagris on otsekui elustiil. Kes korra siin on käinud, tuleb kindlasti tagasi. Meie esimestest laagrilastest on juba saanud koolituse läbi teinud kasvatajad!

Uusim info

Sirtsucamp 2023 registreerumine on avatud! Käesoleval suvel toimub 5 laagrivahetust Omale sobiva vahetuse saad valida ja registreerida allpool. Hetkel jagub kohti kõikides vahetustes, aga peab olema kiire, sest kohti ei ole palju ja need broneeritakse kiiresti.
green squiggly line

2023 Vahetused

green squiggly line

Laagrist

Suvine seiklus kõikidele 7 - 17a. noortele, kes tahavad oma aega huvitavalt ja sportlikult veeta: olla koos juba tuttavate laagrikaaslastega; leida juurde uusi sõpru; mängida ja meisterdada; õhtuti lõkke ääres istuda; sõita jalgrattaga, magada mõnel ööl telgis; tegeleda paljude erinevate spordialadega. Lisaks õppida matkatarkusi ja matkata nii jalgsi kui ratastel.
Laagri eesmärk on aktiivselt ja sportlikult sisustada laste suvine koolivaheaeg; aidata leida uusi sõpru; tuua lapsed loodusele lähemale; anda uusi teadmisi ja oskusi, mis arendaks lapsi nii vaimselt kui füüsiliselt ja aitaks neil kohaneda ning toime tulla mistahes erinevates olukordades.
Laagri päevakava on koostatud nii, et vaimsed ja füüsilised tegelused oleksid tasakaalus, üheks tähtsamaks tegevuseks on kindlasti sport.
Tutvustame lastele erinevaid sport- ja pallimänge, korraldame maastiku- ja orienteerumismänge, kus lisaks füüsilistele võimetele on vajalikud ka asjakohased teadmised. Õpime matkatarkusi ja korraldame nii jalgsi- kui rattamatku.
Tegeleme pidevalt laste loovuse ja kunstimeele arendamisega: toimuvad erinevad rühmatööd kus enamasti valmistatakse esemeid looduslikest materjalidest. Laagri tegeluste hulgas on palju isetegevust, lõkkeõhtud laulude ja mängude saatel, viktoriinid. Õpetame lastele erinevates situatsioonides toimetulekut, meeskonnatööd ja turvalisust, enese- ja üksteise abistamist.
MTÜ Sirtsucamp korraldab projektlaagrit, mille tegevus on reglementeeritud projektis: Noorte tervistav ja arendav puhkus. Laagri juhataja ja kasvatajad on läbinud noortelaagri ja projektlaagri koolitused ning läbinud kvalifikatsioonieksamid. Laagrijuhi kogemused lastelaagrite korraldamisel on aastast 1997a. Sirtsucamp lastelaager alustas oma tegevust 2004a.
15nda juubeliaasta videoklipp

Koostööpartnerid